reply sa baba

Napost

print

favorite this post yard sale hide this posting huwag itago

123
Alexander at Calcutta

(google map)

petsa
saturday 2018-10-20
friday 2018-10-26
friday 2018-11-02

oras simula: 9:00 a.m.

Yard sale we have drums, A lugwig burgundy colorized drum set , , britain straton motors, 22 inch rims and some other goodies. Negotiationable or trades Call Nelson at ipakita impo ugnayan
, Or come see at 4300 Alexander st, 93307. No phone calls after 9:00 p.m. 3 wheeler is sold.
  • HUWAG makipag-ugnayan sa akin ng humihi ng serbisyo o alok

post id: 6692211750

napost:

na-update:

best of [?]


Walang info sa pakikipag-ugnayan? kung hindi nagsama ng numero ng telepono ang poster, email o
ibang info sa pakikipag-ugnayan, ang craigslist ay maaaring mag-abiso sa kanila sa pamamagitan ng email.